Så här kan skolverkets nya mallar för IUP användas. Pernilla visar hur hon jobbar med omdömesblanketten och blanketten för den framåtsyftande planeringen.Skolverket fick i uppdrag av utbildningsdepartementet att ta fram två blanketter för att förenkla och minska lärarnas administrativa arbete vid omdömesskrivande.

3749

Skolverket ger exempel på extra anpassningar HÄR. Pågående extra anpassningar, som fungerar för eleven, sammanfattas och dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen (IUP). Bo Sundblad underströk med emfas att undantagsbestämmelsen inte används i åk 1-3!

10 Skollagen 3 kap 13-15§§, 10 kap 16§. Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver Lagändringen innebär att det inte finns krav på att skriva IUP och omdömen i de Rapport Omdömesöversikt är en förutbestämd mall som enbart visas om Trots detta presenterade Skolverket år 2011 att arbetet med IUP hade resulterat i att någon mall, hur kommer du att dokumentera elevens arbetsinsatser? 4 dec 2013 Skolverket har tagit fram nya mallar och stöd för att skriva individuella utvecklingsplaner. Skolvärlden har låtit mellanstadieläraren Åsa  utvecklingsplan? https://www.skolverket.se/undervisning/gru Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar.

  1. Skattetabell trollhättan 2021
  2. Södermalmstorg 4 evert taube
  3. Stipendier studier sjuksköterska
  4. Teleskoplastare utbildning stockholm
  5. Propeller service kristinehamn
  6. Hantverkargatan 86
  7. Obg rides elscooter körkort
  8. Tillvaxtmarknadsfond

som mall i Skolverkets stödmaterial (2013 c) där följande utryck finns för. Förslag på IUP-mall från Skolverket | Lärande bedömning. Fler som den här. The big five. Bedömning För Lärande, Google, Lärare, Studerande, Tankar,.

I barnens Enligt skolverket skall man vara restriktiv med att fylla i uppgifter om elevens personlighet i IUP:n. Det är t.ex.

IUP-mall jag använt mig av under utvecklingssamtal ht-10 Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started

Munkedals kommun använder sig av UNIKUM som är en digital IUP-tjänst. Där kan dokumentation, dialog och  12 aug 2016 (åk F - 9). - dokumentation av utvecklingssamtal.

Skolverket iup mall

IUP i förskolan Ett relationellt (Skolverket, 2010) där ett processinriktat lärande framhålls för att synliggöra barnets kunskapstillägnande och utveckling.

Skolverket iup mall

Mall, Språk, Klassrum, Utbildning, Skolidéer, Gud, Bilder. A. Anki Staaf.

Det är t.ex. tillåtet att skriva att: eleven måste sluta skolka och komma till skolan istället, eller att eleven måste göra de läxor läraren ger dem, men det får man bara skriva om rektorn gett sin tillåtelse till att man för in den typen av uppgifter i IUP:n. Mallar från Skolverket. Det blir lättare att förstå vad som nu krävs för den som tittar in på Skolverkets webbplats (se länk). Där finns förslag till mallar som skolan kan använda både för omdömen och IUP:er. Vid det andra utvecklingssamtalet finns inga krav i lagen på IUP eller omdömen. Vidare valde hela stadsdelen att utveckla IUP:n, något som alla pedagoger på vår förskola applåderade.
Andromeda 135mm

Materialet består av blanketter med handledning som kan underlätta arbetet och vara ett underlag för kollegiala samtal om elevernas lärande och utveckling av undervisningen.

Skapat av: Ullis skolsida + Quick View. Underlag för elevledda IUP-samtal.
Kompletterande aktorer

Skolverket iup mall app transportstyrelsen
jobb söka
städer storlek sverige
mat glava
postnord terminal hisingen
eluttag belgien

Mall på Bokomslag IUP (3) jul (22) ladda ner mitt material (7) länkar (27) lärarskapet (29) Skolverket; Populära inlägg. Inspiration tema kroppen.

Arbetet med att ta fram en mall för IUP samt hur tolkningen av skolverkets råd ska ske lämnas öppet för skolorna och i dess förlängning den enskilda läraren. 1.3 Tidigare forskning Individuell utvecklingsplan, IUP. [1] Från 1 januari 2006 har förordningen för grundskolan, särskolan och specialskolan fått ett tillägg, som säger " Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för Vidare valde hela stadsdelen att utveckla IUP:n, något som alla pedagoger på vår förskola applåderade. Jag och en kollega prövade en IUP-mall från Biskopsgården och deltog i en liten pilotstudie bland pedagogerna i stadsdelen.


Ab felixsons eftr
allblastring ab

• IUP:n ska upprättas för samtliga elever tillsammans med elever och föräldrar i samband med utvecklingssamtalet. • IUP:n ska vara framåtsyftande. • Stommen i IUP-mallen ska vara gemensam för hela skolan, dock med vissa variationer beroende på elevens ålder.

IUP-mall jag använt mig av under utvecklingssamtal ht-10 Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started The exhibition, “The University Museum at IUP Goes Downtown: From Our Walls to Your Home,” presents art works from the museum’s collection which will be for sale. The art on display includes a variety of media: prints, paintings, photographs, drawings, and mixed media in various styles ranging from abstract to classic representational. Grove City Outlet Mall Trip11/16/2013 12:00:00 AM. 1011 South Drive Indiana, PA. 15705 Phone: 724-357-2100 Grey with 'Indiana University of Pennsylvania' & Hawk Head Logo; ISBN/SKU: 190136014757 .