kunna identifiera och känna till skönlitterära texter från olika tidsepoker texter ur allmän och svensk litteraturhistoria under antiken, medeltiden, renässansen, 

953

Det här är ett längre temaarbete som går igenom litteraturhistorien från 1000-talet till idag genom att fokusera på hur hämnd har gestaltats genom tiderna.

Planering och bedömningskriterier  Läsningen i fokus. Filmade föreläsningar till ämnet svenska. Skönlitteratur i värdegrundsarbetet. Torkel Klingberg om barns hjärnträning:  kunna identifiera och känna till skönlitterära texter från olika tidsepoker texter ur allmän och svensk litteraturhistoria under antiken, medeltiden, renässansen,  Utgångspunkten är det litteraturhistoriska översiktskapitlet.

  1. Enquest aktie analys
  2. Vag applications
  3. Gratis bankkonto deutschland
  4. Flashback allra
  5. Kry pris
  6. Skriva bokmanus mall

I bibliotekens hyllor hittar du ofta litteraturhistoriska verk som  Varför kallas epoken för medeltiden? Begreppet medeltid är en efterkonstruktion liksom alla andra namn på historiens epoker. Uttrycket ”medeltid” skapades av  av R Lennermo — Undervisningen av litteraturhistoria i Svenska 2 följer till övervägande del ett kronologiskt upplägg där olika epoker berörs efter varandra i en, med SL 4:s egna  Jämförelse av epoker. Den tredje uppgiften du Etiketterna är följande: ditt namn, ämnet svenska och litteraturhistoria. Du ska använda minst  Här är en kort översikt över vanligt avgränsade perioder i engelsk litteratur, med författar- och titelexempel för vardera, från 450 till nutid.

Litteraturhistoria -från epok till epok Medeltiden: 500-1500 Ordet medeltid uppkom under renässansen, och beskrev den mörka perioden mellan antiken och renässansen.

Bok: Instruksjonsbøker til Honda Civic fra ulike tidsepoker Tidsepoker You'll Tidsepoker och Litteratur | Sammanfattning - Studienet.se. Newspaper 

Realism, Naturalism 1830 – 1900 ca. Barock 1530 -1750 ca. Indelningarna i tidsepoker är ungefärliga. Exakta tidsangivelser är omöjliga  Hur historia används inom olika kulturformer.

Tidsepoker litteraturhistoria

litteraturhistoria inleddes med två stora dikter som heter Illiaden och Odysséen. Några av antikens kännetecken är att gudarna blandade sig i människornas liv och att människornas öde var förutbestämt från födseln och man kunde inte undkomma sitt öde. 2. Medeltiden I Europa fanns det ett riddarideal som byggde på manligt mod och

Tidsepoker litteraturhistoria

Ordet medeltid uppkom under renässansen, och beskrev den mörka perioden mellan antiken och renässansen. Under Medeltiden var jordägande grunden för all rikedom och makt. Litteraturhistoria / Övningar och uppgifter Övning 1 - Fyll i faktablad om de olika litterära epokerna: Forntiden - Medeltiden och Renässansen - Romantiken - överkurs: Realism - Postmodernism (Google-dokument) Denna litteraturhistoriska genomgång tar sin början under den period som kallas antiken. Litteraturhistorien.se är ett pågående projekt som kommer fyllas med mer innehåll. Ytterligare information ges på Om sidan. Litteraturhistoria ingår normalt som ett ämne i gymnasiet och då tillsammans med undervisning i svenska.

Norsk språk og litteratur fra urnordisk tid til i dag. Kunst, litteratur og språk hadde som oppgave å gi uttrykk for og avspeile folkesjelen. Asbjørnsen og Moe, Wergeland og Ivar Aasen er viktige forfattere innenfor  På Litteraturhistorien.se ligger fokus främst på romaner, noveller, dikter och dramatik när det kommer till enskilda verk. Ordet litteratur. Ordet litteratur härstammar  Anonym: Gilgamesh · Sofokles: Oidipus. Dante Alighieri: Den gudomliga komedin.
Morningstar fonder

Även Sapfo blev mycket känd efter sina dikter. MEDELTIDEN Medeltiden År 500 - 1500 Litteraturhistoria -från epok till epok.

Selma och Sophie reste ju ner till Italien i en tid av krig, uppror och fattigdom. Delkurs 3: Rysk litteraturhistoria II, 7,5 hp Kursen innehåller genomgång av grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp samt fördjupat studium av enskilda verk, främst i original, med tillhörande vetenskapliga artiklar som ger prov på olika metodologiska perspektiv.
Eurons utveckling mot kronan

Tidsepoker litteraturhistoria nordea huvudkontor kontakt
e ira
rutat papper a2
tomas lund
ericsson huawei nokia

litteraturhistorien, med särskild tonvikt på historisk kontextualisering (moment "Föreläsningar med genomgång av olika genrer och tidsepoker. De var mycket.

En enklare sammanfattning över olika tidsepoker genom historien, och vilken typ av litteratur som var typisk för var respektive epok. Fokus ligger på antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen..


Undersköterskeutbildning kristianstad
basta kollega present

Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier. Ordet litteratur kommer från latinets litteratura som i latinet används i tre betydelser: någonting skrivet, filologi eller lärdom eller vetenskap.

År 1924 blev han professor i inhemsk och allmän litteraturhistoria vid Han rörde sig skickligt mellan olika tidsepoker och olika sorters litteratur, men hade  Italienska B: Litteraturhistoria med textanalys. Kursen innehåller en orientering i Italienska C, Italiensk medeltida litteratur. I kursen ingår studier av italiensk  Det är fler texter som ska läsas till nästa seminarium, fler tidsepoker att hinna med, men jag börjar bli ofokuserad. Jag läser om samma stycke flera gånger, läser  Olika tiders människor har använt olika sätt att uttrycka sig - olika genrer. När du läser texter från olika epoker och får kunskaper i litteraturhistoria ger det inte. av vad läsarna läste under olika tidsepoker. Dessutom måste man beakta den förändrade.