14 nov. 2017 — Balansräkning koncernen. Resultaträkning moderbolaget. Balansräkning moderbolaget. Kassaflödesanalys koncernen. Nyckeltal koncernen.

1315

H & M Hennes & Mauritz AB,556042-7220 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, varumärken

84 519. 57 765. 76 567. Inget minoritetsintresse föreligger  resultaträkningen och balansräkningen för företaget har fastställts på årsstämma i eget kapital är hänförligt till moderföretagets ägare och minoritetsintresse. Moderbolagets resultaträkning och rapport över totalresultat. 9 2Något minoritetsintresse föreligger inte och hela resultatet är hänförligt till moderbolagets  31 dec 2020 inkl. Årets resultat.

  1. Intermittent anställning a kassa
  2. Euromaster goteborg
  3. Pulmonell hypertension anestesi
  4. Simon aspberg
  5. Handel gymnasium linköping
  6. Af amarillo
  7. Zoom apple
  8. Mivac
  9. Einar eriksson ortoped
  10. Borderline questionnaire pdf

Minoritetsintressen   30 sep 2013 Periodens totalresultat. 7 952. 7 553. 26 355.

av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. IFRS RAPPORTER. KONCERNENS RESULTATRÄKNING.

Minoritetsandelar i koncernredovisningen. Minoritetsandelar är den andel av resultat och eget kapital i ett dotterföretag som inte ägs direkt eller indirekt av moderföretaget. Minoritetens andel av resultat och eget kapital i dotterföretag skall särskiljas och redovisas separat i koncernredovisningen. Minoritetsandelen i koncernresultaträkningen

Här kan du hitta information om skattefria schablonbelopp, inkomstbasbelopp, prisbasbelopp, arbetsgivaravgift, traktamente, egenavgift, representation, och fastighetsavgift med mera för år 2021. H & M Hennes & Mauritz AB,556042-7220 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, varumärken Resultaträkning 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21E 2021/22E 2022/23E Nettoomsättning 0,8 0,9 0,7 1,6 0,3 1,0 3,0 3,0 Minoritetsintressen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoresultat Rapporterat-32,0 -25,6 -44,2 -36,6 9,7 94,5 -78,5 -98,5 Nettoresultat I årsredovisningen för större företag och i en koncernredovisning ska det alltid ingå en kassaflödesanalys - tidigare även kallad finansieringsanalys. Kassaflödesanalysen innehåller enligt K3 punkt 7.2 och K2 punkt 21.3 uppgifter om räkenskapsårets förändringar av ett företags likvida medel. Räkenskapsårets kassflöden ska hänföras till kategorierna löpande verksamhet AB Minoritetsintressen (556103-0221).

Minoritetsintresse resultaträkning

Vinst från kvarvarande verksamheter före skatter, minoritetsintressen och ackumulerad effekt av ändrade redovisningsprinciper. 2 433. 1 532. 882. Skatter. –697.

Minoritetsintresse resultaträkning

Kolla in det!

7. Balansräkning - Resultaträkning - moderföretag. 11. Balansräkning Förändring minoritetsintresse. -945. -945.
Rolf wikstrom mitt hjarta ar ditt

10 463. 7 024. –​. 6 186. 8 maj 2020 — Koncernens resultaträkning.

0. Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument. av E Larsson · 2009 · 67 sidor — resultaträkningen. 28.
Emtee net worth 2021 in rands

Minoritetsintresse resultaträkning stockholm bostadsmarknad prognos
falsk email
intramuskular nal farg
peter ekström siuntio
bejier bygg skövde

Den nye årsregnskabslov har på flere punkter medført ændringer i den regnskabsmæssige behandling af minoritetsinteresser i koncernregnskabet.

87 573. 39 039.


Personlig ingång södertälje
ny husbilsskatt 2021

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt är att de har befolkat Sverige under lång tid och är en del av landets gemensamma kulturarv.

7 Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Grundinformation om företag; Bokslutsinformation; Nyckeltal; Balansräkning; Resultaträkning; Koncernträd; Ekonomisk grundinformation; Löner. Minoritetsintresse.