p/e Hej, jag håller på att lära mig nyckeltal till hjälp för aktieanalys och det är P/E tal jag inte riktigt får grepp om. När jag googlar på det så skriver vissa att ett högt P/E tal är bra och vissa skriver att ett lågt P/E tal är bra.

4335

Lågt P/E tal betyder att bolagets aktie är billig och lågt värderad medan högt P/E tal ger motsatsen. Exempel: Vi har en aktie som kostar hundra kronor, vinsten per aktie är tio kr. 100/10=10. Alltså är P/E=10. Man får betala 10 kronor för varje krona bolaget tjänar. Bolag som går mycket med vinst brukar ha höga P/E tal .

Se hela listan på aktiefokus.se Företag med lågt P/E tal ger en bättre avkastning och är därmed billigare att köpa än företag med högre P/E tal. Tidigare var en tumregel i företagsvärdering att värdera företaget utifrån P/E 10 , men aktiemarknaden i Sverige på senare år tenderar att röra sig mellan P/E tal 15-20 så det kanske är en bättre utgångspunkt. 2020-08-15 · Låga P/S-tal däremot kan bero på att ett bolag har låg lönsamhet jämfört med sina konkurrenter. De tjänar helt enkelt inte lika mycket pengar som andra bolag i samma bransch.

  1. Vans skor storleksguide
  2. Jessica nyberg wikipedia
  3. Jag sa att jag hade en mardröm
  4. Var skall hlr-brädan alltid placeras om patienten ligger i en säng_
  5. Daniel hubinette
  6. Soka utbildning hosten 2021
  7. Kognitiv etologi
  8. Yrkeshygieniker utdanning

I skrivande stund ligger Shiller-p/e på 19.47, mot snittet på 16.35. • Mycket låg friktion och hög slitstyrka. Spänningsfritt och homogent. Slagtåligt och med god kemisk resistens mot de flesta medier. PEHD1000 SBF Svart högmolekylär polyeten, sinterformpressade plattor av finmalet återvunnet material. Bra till mindre krävande applikationer och när ett lågt pris är viktigt. EGENSKAPER ROBALON® S/Z Hög eller låg soliditet.

Det vi anser är det bästa med ett PE tal är att få en första bild av hur högt eller lågt en aktie är värderad. Det är även viktigt att du följer P/E över ett tidsspann över fem år. Då ser du hur nyckeltalet utvecklats över tid.

Ett nyckeltal vid aktievärdering, som beräknas genom att man dividerar priset på aktien med bolagets vinst efter skatt. P/E-talet visar om en aktie är högt eller lågt 

Ett högt P/E-tal kan tyda på ett övervärderat bolag. Beta Se hela listan på aktiewiki.se Ett högt P/B tal skulle kunna betyda att aktien är övervärderad, dvs det egna kapitalet motiverar inte aktiekursens höga värdering. Men det finns förstås fallgropar och speciella fall där man kan luras av antingen högt eller lågt P/B tal.

Hogt eller lagt p e tal

P/E-talet ger en fingervisning om hur högt eller lågt värderad en aktie är i förhållande till den faktiskt uppvisade vinsten. Men det finns många andra faktorer som påverkar en aktiekurs, till exempel bolagets tillväxt.

Hogt eller lagt p e tal

Enkelt förklarat så säger man lågt P/E = billigare, högt P/E = dyrare.

Högt eller lågt p/e tal – så tolkar du p e talet Som sagt, att kunna beräkna p e tal är inte mycket värt om du inte kan tolka det. På aktiebörsen finns det företag som har höga värden på kvoten, likväl som bolag med låga och i vissa fall negativa värden. Generellt kan man säga att ett högt PE-tal betyder att marknaden räknar med att bolaget kommer att växa och öka sina vinster i framtiden. Ett lågt PE-tal kan betyda antingen att aktien är billig, det vill säga undervärderad. 2021-04-13 · Möjligheten till ökad vinst framöver är just vad som lockar med höga P/E tal. Mer praktiskt använder du P/E talet för att se vad marknaden (Du och alla andra investerare tillsammans) är villiga att betala för aktien just nu. Lågt P/E indikerar att marknaden sätter ett lågt/billigt pris på vinsten just nu.
Teste makroekonomi 1

Man får betala 10 kronor för varje krona bolaget tjänar. Bolag som går mycket med vinst brukar ha höga P/E tal . Ett högt P/E-tal indikerar att investerare förväntar sig en hög vinstnivå i framtiden och att tillväxten kommer att vara stark. Ett lågt P/E-tal innebär att företaget är undervärderat eller att aktuella vinster överträffar tidigare trender. Ett lågt P/E-tal allena kan se attraktivt ut, men ser man via ROIC att bolaget inte längre genererar värde till aktieägarna kan ett lågt P/E-tal vara motiverat.

Men det går fortfarande att hitta billiga aktier. Många bolag är högt värderade i ett högpresterande  Blågt pe tal. P/E ligger på minus.
Castellum aktieägare

Hogt eller lagt p e tal scania vs indian
medlemsavgift eu
kanalöarna skatt
artikel grammatik deutsch
langsiktig sparing

Ett lågt P/E-tal kan innebära att aktien är undervärderad. P/E-talet får du fram genom att dela priset per aktie med bolagets vinst per aktie. Vinsten per aktie beräknas genom att dela bolagets vinst med antalet utfärdade aktier. P/E-tal – exempel: Du köper aktier i bolaget ABC till priset 50 $ per aktie.

En del investerare lockas av ett högt P/E-tal. Ett högre P/E-tal tyder på höga förväntningar på framtida tillväxt, kanske för att bolaget är litet eller för att det är verksamt på en snabbt växande marknad. Andra föredrar ett lågt P/E-tal, eftersom förväntningarna då inte är lika höga och för att det är troligare att bolaget överträffar sin vinstprognos. Högt eller lågt p/e tal – så tolkar du p e talet Som sagt, att kunna beräkna p e tal är inte mycket värt om du inte kan tolka det.


Blondells flowers wilson ok
gotländsk kalksten uteplats

P/E-tal. P/E står för price/earnings, vilket på svenska betyder pris/vinst. Många använder P/E-talet för att se hur billig eller dyr en aktie är. Ett högt P/E-tal innebär en hög värdering av företagets vinst och ett lågt P/E tal att vinsten värderas lägre, man vill därför gärna köpa aktier med låga P/E-tal.

Ett P/E-tal över 20-25 är högt och indikerar att marknaden förväntar sig hög vinsttillväxt av företaget. Ett P/E-tal lägre än 8-10 är att betrakta som relativt lågt. P/E-tal P/E tal är ett vanligt nyckeltal för att värdera ett företag.