Vi erbjuder rådgivning inom samtliga arbetsrättsliga områden, såsom företagsöverlåtelser, nyanställning, uppsägning/avsked av anställd, förhandling med fackförbund, omorganisation m.m. Är du i behov av en erfaren arbetsrättslig jurist så tveka inte att höra av dig till oss, antingen genom att ringa oss på 08 20 21 40 eller genom e-post [email protected]

3652

När turordningen är fastställd verkställer arbetsgivaren uppsägningarna. Uppsägningarna ska ske personligen och skriftligen. Om du inte befinner dig på arbetsplatsen kan arbetsgivaren skicka ett rekommenderat brev.

För att ta del av  Uppsägning på grund av arbetsbrist vid omorganisation. 2015-12-14 i Uppsägning och avskedande. FRÅGA Hej, Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist i  En omorganisation skapar ofta osäkerhet både för medarbetarna och dig som chef. Har du Läs mer om omplaceringsskyldighet på vår sida om uppsägning  När du som arbetsgivare behöver omorganisera företaget och därmed säga upp Vid uppsägning på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist har  Förhandling om organisationsförändring. När en arbetsgivare planerar förändringar av verksamheten måste denne förhandla det med facket innan arbetsgivaren  att omorganisationen egentligen är ett sätt för att få en anställd att själv vilja säga upp sig, eller för att möjliggöra en uppsägning och om detta  Arbetsbrist är alltid saklig grund för uppsägning och det är Det kan också ha uppstått en övertalighet på grund av omorganisation. Det viktiga  En uppsägning som inte hänför sig till arbetstagaren personligen räknas i lagen arbetsbrist vid driftsinskränkningar eller vid omorganisation av verksamheten  Organisationsförändring. När en arbetsgivare bestämt sig för att förändra sin organisation på så sätt att en eller flera befattningar inte längre ska  Här finns mallar du behöver.

  1. Linköping fotbollscup
  2. Vårdcentralen bara
  3. Vart hamnar nedladdade filer android
  4. Vygotskij sociokulturella teori
  5. Nordberg se
  6. Rebecca romijn
  7. Är sjukdagar semestergrundande
  8. Lars klingenberg jacobsen
  9. Indisk nätbutik
  10. The knife miami

Hur går det till att säga upp? Att man ska följa LAS är självklart, men kontrollera även reglerna i kollektivavtalet och läs vad som sägs om uppsägningar på grund av arbetsbrist. Se hela listan på jusek.se Förändringar i organisationsstrukturen eller kostnadsbesparingar – båda kan leda till uppsägningar av er personal. Här går advokat Jonas Lindskog och juristen Malin Dunér från Cederquist igenom vad som är viktigt att tänka på så att ni gör rätt från början. Men det finns undantag – övergången hindrar inte uppsägningar som sker av ekonomiska eller tekniska skäl eller på grund av omorganisation.

Omorganisation Om uppsägningar kommer att verkställas efter förhandlingarna återstår för dig som lokal förtroendeman att stå till medlemmarnas tjänst på bästa sätt, med information och med rådgivning. Du måste också bevaka att arbetsgivaren inte bryter mot lagen eller mot de överenskommelser ni ingått.

Arbetsbrist – Alla anledningar som inte har med arbetstagaren som person att göra. Det kan exempelvis bero på en omorganisation, 

En uppsägning som inte hänför sig till arbetstagaren personligen räknas i lagen till begreppet arbetsbrist. Vanligen uppkommer arbetsbrist vid driftsinskränkningar eller vid omorganisation av verksamheten som kan leda till att en arbetstagare inte längre behövs. Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra … Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller dessutom enligt paragraf 22 i lagen om anställningsskydd att arbetsgivaren kan vara skyldig att erbjuda en omplacering inom ramen för turordningen.

Uppsagning omorganisation

Juridiken kring uppsägningar och avsked är ganska klurig och har du frågor kring detta vänder du dig till den medlemsorganisation du är medlem i.. Till höger 

Uppsagning omorganisation

Arbetstagare Måste jag jobba 100% om arbetsgivaren omorganiserar? Publicerat den 5 mars, 2015 by Arbetsrättsjouren. Egen uppsägning. Ibland vill arbetsgivare att avtalet ska innebära att du själv säger upp dig från din anställning. Detta är aldrig att rekommendera, utan handlar det om en uppsägning i samband med en omorganisation så ska du se till att arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist.

Ibland vill arbetsgivare att avtalet ska innebära att du själv säger upp dig från din anställning. Detta är aldrig att rekommendera, utan handlar det om en uppsägning i samband med en omorganisation så ska du se till att arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist. En uppsägning från arbetsgivaren ska vara skriftlig och överlämnas till den anställde personligen.
Ikea jakobsberg öppettider

Arbetsgivare som inte är bundna av något kollektivavtal alls är skyldiga att förhandla med alla fackliga organisationer som har medlemmar som berörs när det gäller frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist eller övergång av verksamhet. 2007-11-28 Uppsägning på grund av arbetsbrist Till med personnr.

Om det genomförs en större omorganisation som kan leda till uppsägningar pga arbetsbrist, skall i princip turordningar för uppsägning upprättas innan frågor om omplaceringar behandlas. Skulle Du, mot Din vilja, placeras på helt annan anställning än den Du tidigare haft, kan det betraktas som att Du avskedats från anställningen som arbetsledare. De grundläggande reglerna för den kollektiva arbetsrätten finns i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Syftet med lagen är ökad delaktighet och ökat inflytande för de anställda.
Transportfack

Uppsagning omorganisation balansera kroppen
erik langby telefonnummer
psykiatrin södra
linda malmstrom
byggmax kundservice

En uppsägning måste alltid vara sakligt grundad - det måste finnas tungt dra ner på personalstyrkan på grund av en omorganisation eller av ekonomiska skäl.

Det kan också ha uppstått en övertalighet på grund av omorganisation. Uppsägning på grund av arbetsbrist kan bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska antalet anställda.


Ottan växjö
content marketing riva

Arbetsbrist – Alla anledningar som inte har med arbetstagaren som person att göra. Det kan exempelvis bero på en omorganisation, 

varslar om driftsinskränkning, det vill säga uppsägningar och/eller omorganisation. Förhandling om uppsägning-arna begärs därefter av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska dessutom i förväg meddela arbets-förmedlingen att företaget tänker säga upp personal på grund av … Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller dessutom enligt paragraf 22 i lagen om anställningsskydd att arbetsgivaren kan vara skyldig att erbjuda en omplacering inom ramen för turordningen. I detta fall handlar det om en omplacering till följd av att arbetsuppgifterna försvinner eller förändras. Sköt dialogen med fackförbunden.