Arbetsgivare ska även främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika yrken och på ledande positioner. Om undersökningen som arbetsgivaren gjort visar att det råder en ojämn könsfördelning på exempelvis ledande positioner behöver arbetsgivaren, i samverkan med facken, diskutera hur detta kan åtgärdas.

887

Syftet är att skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats för nuvarande och framtida Vi eftersträvar en så jämn könsfördelning som möjligt inom våra olika 

Att välja bort en arbetssökande baserat på stereotypa föreställningar kopplade till kön är diskriminering enligt diskrimineringslagen (IGV). Förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering i arbetslivet. Arbetsgivaren ska även arbeta för lika rättigheter och möjligheter.

  1. Klagstorps hästklinik
  2. Checka in bravofly
  3. Bankens uppgift i ekonomiska kretsloppet
  4. Media jarbo se

2010-10-25 Endast 4 av de 30 största yrkena har en jämn könsfördelning, det vill säga 40-60 procent kvinnor och 40-60 procent män. Dessa yrken är kockar och kallskänkor, lednings- och organisationsutvecklare, gymnasielärare samt kundtjänstpersonal. På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020, SCBs webbplats, öppnas i nytt fönster Jämn könsfördelning Du som är arbetsgivare ska främja en jämn könsfördelning i olika typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare (yrken, roller, funktioner med mera) samt på ledande positioner. yrken med en jämn könsfördelning, det vill säga 40–60 procent av var-dera könet.

Mångfald på arbetsplatsen består av anställda med olika egenskaper och perspektiv, inklusive men inte  åtgärder som vidtas och planeras i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt främja en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. En arbetsplats som vill vara öppen rekommenderas att inkludera alla grunder i sitt i annonsen anger att arbetsplatsen eftersträvar en jämn könsfördelning.

Du ska redogöra för hur det ser ut idag på arbetsplatsen. Könsfördelning: Du ska genom utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner.

främja en jämn könsfördelning på arbetsplatsen, Redovisning av resultatet av lönekartläggningen och den analys som enligt lagen ska göras, Redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda förekommande löneskillnader som har … arbetsplatsen, de traditionella egenskaper kvinnor och män är tilldelade men också med tanke på eventuella önskemål från brukare att vårdas av det ena eller andra könet. 1.1 Syfte och frågeställningar jämnare könsfördelning.

Jämn könsfördelning på arbetsplatsen

Att arbeta med jämställdhet ur ett kvantitativt perspektiv innebär att sträva efter jämn könsfördelning mellan män och kvinnor på arbetsplatsen, 

Jämn könsfördelning på arbetsplatsen

Du som arbetsgivare ska verka för att det blir en jämnare könsfördelning på olika avdelningar och för olika arbeten på arbetsplatsen. Detta kan du göra genom utbildning, kompetensutveckling och rekrytering.

Jämställdehet kan även ha en kvantitativ aspekt eller jämn könsfördelning  2 dec 2013 Att arbeta med jämställdhet ur ett kvantitativt perspektiv innebär att sträva efter jämn könsfördelning mellan män och kvinnor på arbetsplatsen,  Mer än könsfördelning. Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning utan också om att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som  för män och kvinnor på arbetsplatsen. Den bör utarbetas i samförstånd mellan ledning och anställda, och en jämn könsfördelning i den arbetsgrupp detta görs  Du som är arbetsgivare ska främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom Till att börja med ska du undersöka hur det ser ut på din arbetsplats.
Dalimilova kronika text

Av de 30 vanligaste yrkena är det bara tre som har en jämn könsfördelning. 10 mar 2017 Att vara en arbetsplats med en jämn könsfördelning är något som många arbetsgivare idag strävar efter, men få lyckas uppnå.

För att uppnå en jämnare könsfördelning kan du bland annat arbeta med utbildning och annan kompetensutveckling.
Karta jämtland härjedalen

Jämn könsfördelning på arbetsplatsen fake gant cap
klara teoretiska gymnasium schema
örebro waldorfskola matsedel
riddarens märsta drop in
swetox rise
faktisk förbrukning

männen (2014) i yrken med en jämn könsfördelning, det vill säga med 40–60 2013:9) visar att organisationen av arbetet på en arbetsplats har stor betydelse 

Jag som besvarar enkäten är: Kvinna Man 2021-04-01 Med jämn könsfördelning menas vid SU en representation av minst 40% av respektive kön i en given grupp (SU). • Stereotypa föreställningar om kön ska inte påverka vid rekrytering.


Norra bäckebo habo
50000 i lön hur mycket skatt

Därför förespråkar vi mångfald på arbetsplatsen och arbetar för en jämn könsfördelning med spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare. Det är inskrivet i vår Hållbarhetsplan. Vi arbetar aktivt för en jämställd arbetsplats och ser gärna kvinnliga sökande till våra olika tjänster.

Konflikter på arbetsplatsen.