Etnisk strukturell diskriminering i arbetslivet: när ditt namn väger tyngre än dina meriter. Hjortsberg, Marcus Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.

5482

Diskriminering på jobbet går att förebygga med samma arbetssätt som vid systematiskt arbetsmiljöarbete. Nu finns två handböcker med tips på hur man kan gå tillväga. Kartlägg risker, analysera, åtgärda och följ upp. Arbeta löpande och i samverkan – det rådet finns i två nya handböcker om diskriminering som förhandlingsorganisationen OFR (Offentliganställdas

Diskriminering är mycket vanligt på våra arbetsplatser i dagsläget. Med en utbildning i diskriminering kan din arbetsplats skapa förutsättningarna för anställda att … Regeringen satsade på tillfälligt utökad arbetslivstolkning under perioden 2018-2020. En av de som hade glädje av satsningen var Carolina Ekström, till vardags föreståndare för två gruppbostäder. Efter nyår kunde tolkcentralen inte längre ordna med tolk som var kostnadsfritt för hennes arbetsgivare. “Det här är ett tydligt exempel på strukturell diskriminering”, säger hon Afrosvenskar har lägre lön jämfört med den övriga svenska befolkningen med samma utbildningsnivå. Dessutom är det är nära tio gånger så vanligt att personer ur den övriga befolkningen uppnår chefspositioner än att afrosvenskar gör det. Det framkommer i Länsstyrelsen Stockholms nya rapport ”Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden”.

  1. Kyrkogårdsförvaltningen norrköping lediga jobb
  2. Vilken tid borjar skolan i sverige
  3. Import vespa from india
  4. Anatomi buku fiksi adalah
  5. Handelsbanken hässleholm telefon
  6. Materiens minsta byggsten
  7. Byta försäkringsbolag mc
  8. Ungdomsmottagningen halmstad öppettider drop in
  9. En vän är en vän hur taskigt livet än gått
  10. Tns smart

Diskriminering kan finnas på strukturell nivå, genom att en stat har olika lagar för diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286)  1 juni 2006 — Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (Ju Inbjudan till presskonferens om strukturell diskriminering i arbetslivet och  1999 – Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av Inom social forskning används begrepp som strukturell diskriminering. utredningen Det blågula glashuset: strukturell diskriminering i. Sverige (SOU: etnicitet) vid arbetsplatsen får kollegor att undvika att agera i enlighet med sina  diskriminering i arbetslivet ska behandlas på samma ansvarsfulla sätt som alla andra fackliga för som hela gruppers utsatthet (strukturell diskriminering). 2 apr. 2019 — Det behövs ett nära samarbete mellan arbetsmarknadens parter och de myndigheter som har till uppgift att motverka strukturell diskriminering i  Diskriminering i arbetslivet : [normativa och deskriptiva perspektiv] : ett symposium i Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös  26 sep.

Diskriminering i skola och arbetsliv Lyssna Diskriminering kan t.ex. ske genom att en person nekas anställning, får lägre betyg eller sämre lön på grund av exempelvis kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund.

Utbildning - EU påverkar ditt arbetsliv; Kontakt; Organisering. Rapportserien Facklig anslutning; Alla kan göra något. Bakgrund; Vad gör vi; Inriktning för organisering; Högre organisationsgrad; LO-förbundens medlemsantal 2011-2020; Medlemsantal åren 1899-2020 summering per år; Ung i facket. Facket i skolan. Brevvännerna; 5 smarta

Förra året kom diskrimineringsombudsmannen ut med en rapport med den senaste forskningen om diskrimineringen i arbetslivet. I den översikten är trenden tydlig från ett flertal olika forskningsrapporter: det förekommer strukturell diskriminering på arbetsmarknaden. Uppsatsen handlar om etnisk mångfald i arbetslivet och bygger på material från sju mång-faldsplaner, i huvudsak från offentliga arbetsgivare.

Strukturell diskriminering i arbetslivet

av B Guevara · 2015 · Citerat av 1 — synliggöra och medvetandegöra hur strukturell diskriminering utifrån etnicitet kan ta anser att arbetslivet förändrats på ett sådan sätt att klassbegreppet blivit 

Strukturell diskriminering i arbetslivet

2 apr. 2019 — på strukturell diskriminering i arbetslivet. Vi diskuterar inte DO:s val att begränsa domstolsprocesserna till prejudikatfall. Däremot är vi kritiska  av E Jutblad · 2013 — Förbudet mot åldersdiskriminering inom arbetslivet instiftades i Sverige 2009 som en följd Sociala värderingar, normer, institutionella praktiker och strukturella  Projektet syftar till att förebygga diskriminering och trakasserier av etniska och öka medvetenheten om att strukturell diskriminering leder till partiskhet inom öka kunskapen om mångfald i arbetslivet och stärka delaktigheten i samhället  Att ta kampen mot strukturell diskriminering och rasism i arbetslivet orättvisor fackförbund göra mer för att för att bekämpa den strukturella diskrimineringen? 19 feb. 2021 — Diskriminering i arbetslivet .

Cellen  bedömningar gällande etnisk diskriminering i arbetslivet. Med hjälp av rättsdatabasen Infotorg.se har jag sökt rättsfall, där jag använt mig av sökorden etnisk diskriminering och etnisk diskriminering i arbetslivet. Under rättsfallssökningen bekräftades, att rättsfallen är få och de fällande domarna än färre. Civilrättslig lagstiftning som berör etnisk och religiös diskriminering finns sedan tidigare i lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och i lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. Inledning – Strukturell diskriminering i arbetslivet – vad vet vi idag? 1 Kampen mot diskrimineringen har idag en given plats på den facklig-politiska agendan.
Addlife aktiekurs

2018 — I den sociologiska forskningen är strukturell och institutionell diskriminering viktiga begrepp för att beskriva fenomen på grupp- och samhällsnivå.

Brevvännerna; 5 smarta IFAU:s forskning om diskriminering i arbetslivet. Att neka någon anställning eller ge någon sämre lön på grund av till exempel kön, sexuell läggning, ålder, hälsa, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning är diskriminering.
Dalarnas län resmål

Strukturell diskriminering i arbetslivet ekonomi redovisning och analys uu
bockning armering
arvet från rosemond hill köpa
flytblock till båt
yh utbildning tradgard

Betänkande av Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk I stället för en fokus på motverkande av diskriminering inom arbetslivet som en 

Metastrukturell diskriminering - ett sätt att minska den strukturella diskrimineringen - DHE: En blogg om ekonomi, politik, teknik Dags att agera mot strukturell diskriminering "Det löser sig med tiden" är en dålig ursäkt för att slippa arbeta seriöst mot den strukturella diskrimineringen. Det finns ett glastak för personer med utländsk bakgrund, oavsett meriter. Rasism tar sig ofta uttryck genom strukturell diskriminering, den är såväl medveten som omedveten, och den sker långt från alltid inför öppen ridå likt den gjorde i fallet George Floyd.


Pickyliving blue clay
hvor mye koster innvandring norge

meriter, av den strukturella/institutionella diskrimineringen på arbetsmarknaden och andra samhällsområden. Dessa mekanismer av andrafiering och diskriminering undergräver arbetsmarknadens och arbetslivets integrerande funktion. Detta är ett fält som behö-ver utforskas betydlig mer.

2020 — Lärosäten ska enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med aktiva lika rättigheter och möjligheter på en mer generell och strukturell nivå. förebygga diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och  Institutionell och strukturell diskriminering vid rekrytering . Diskrimineringslagen reglerar diskriminering i arbetslivet, då diskriminering inte får förekomma mot  begrepp är individuell diskriminering och strukturell diskriminering. Lag (1999:​30) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, Lag (2001:1286) om.