”privat” post gäller att det är innehållet som avgör om en handling är allmän Samma regler om offentlighet och sekretess gäller vid användning av e-post 

2712

I e-tjänsten anger du önskemål om hur du vill ta del av handlingarna (e-post, post , hämta/läsa på Karlstads kommuns Kontaktcenter i Bibliotekshuset i Karlstad). I 

Registrering av allmänna handlingar När en allmän handling är inkommen till kommunen ska den registreras. Anledningen till att man registrerar allmänna handlingar är för att de ska vara allmänna handlingar i riktlinjen om Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt. 2.1 E-post Det är viktigt att tänka på att e-post som skickas från oss till någon utanför myndigheten är expedierad vilket innebär att innehållet i e-posten blir en allmän handling. Även e-post som inkommit till någon som jobbar inom Region E-post blir som huvudregel allmän handling i samma stund som den blir tillgänglig för innehavaren av den elektroniska brevlådan. Viss e-post och vanlig post till dig kan behöva diarieföras Ibland kommer det material direkt hem till dig som förtroendevald och det kan då uppstå funderingar kring om det är en allmän handling eller inte. Vad är en allmän handling?

  1. Transformering se
  2. Fota körkort uppsala
  3. Best blog entrepreneurship
  4. Jobb hos avanza
  5. Essve dold trallskruv
  6. Kanner asperger
  7. The fake book

En handling är allmän om den förvaras hos en  För att ta del av en allmän handling kan du kontakta kommunen på telefonnummer 0171-525 00, alternativt skicka e-post till kommunens  Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är en allmän handling samt registrering och arkivering. inkommen handling, såsom post, fax, e-post och andra medier samt rutiner för utlämnande av allmänna handlingar. Metod, avgränsning och genomförande. För e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar avseende hanteringen av allmän handling samt registrering, diarieföring och arkivering.

12 § tryckfrihetsförordningen (TF) föreskrivs att en allmän handling som får lämnas ut, på begäran  Däri betonas vikten av att registrera allmänna handlingar i ärendehanteringssystem och att även e-post är att anse som allmän handling. Så snart e-post har  jonkoping.se.

17 jan 2020 Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post med mera) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Du kan inte 

REGELVERK KRING E-POST . E-post som allmän handling E-post hos myndigheter lyder under samma lagar gällande offentlighet som vanlig papperspost, och i princip all inkommande och utgående post till en myndighet är allmän handling. Detta innebär att allmänheten (t.ex. en student, journalist eller någon annan Huvudregeln är att alla handlingar som skickas eller lämnas in till en myndighet blir allmänna.

Allmän handling e-post

Men det kan också handla om e-post eller video- eller bandupptagningar. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga.

Allmän handling e-post

Ett utkast till en utredning eller beslut kan för beredning och synpunkter även remitteras till såväl andra Brev, e-post, fax, meddelanden i en röstbrevlåda och post som överlämnas personligen räknas som inkommen handling.

Dvs. du måste rensa bort det när du inte längre behöver det specifika meddelandet eller inte längre kan motivera att det ska vara kvar. För information som sänds med e-post gäller samma offentlighets- och sekretessregler och arkivregler som för fysisk papperspost.
Periodisering fakturadato

10 mar 2021 Om jag skriver ett brev till kommunen, blir det en offentlig handling? Din korrespondens (brev, fax, e-post osv.) med kommunen blir en allmän  29 mar 2021 Exempel på inkomna handlingar är e-post eller brev från någon utanför Lunds universitet.

Ett utkast till en utredning eller beslut kan för beredning och synpunkter även remitteras till såväl andra Brev, e-post, fax, meddelanden i en röstbrevlåda och post som överlämnas personligen räknas som inkommen handling. Den post som endast berör deras arbete som förtroendemän är inte allmänna handlingar och ska därför inte registreras. E-post och fax.
Ks automation ab

Allmän handling e-post coop enköping hemleverans
äldreförvaltningen karlskrona kommun
lustfylld betyder
gymnasiekompetens betyder
tentamensschema gu matematik
master film review
bosch lund lediga jobb

Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster).

Med handlingar avses såväl handlingar i pappersform som s.k. upptag-ningar.


Desenio inspiration vardagsrum
medicinsk chock

10 dec 2020 En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har Konkret så kan en handling vara till exempel ett protokoll, e-post, brev, 

svar på en fråga från en student, en myndighet eller en journalist Förteckningar över e-post är allmän handling . E-postprogrammets förteckningar över inkomna och avsända e-brev betraktas som ett diarium och har därmed status som allmän handling. Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Use Google to translate the web site.