allmänheten finns i Radio- och TV-lagen SFS 1996:844. Denna typ av åligganden använder sig verket bl a av konkurrenslagen SFS 1993:20 (KL) och prövar.

2070

Om kommunal taxedifferentiering — en replik Professor Hugo Tibergs artikel om kommunal taxedifferentiering i SvJT 1982 s. 708 ff är intressant men innehåller dels en del uppgifter om innehållet i gällande kommunallagstiftning som inte är korrekta, dels en bedömning av frågan om konkurrenslagens tillämpning i kommunala sammanhang som kan ifrågasättas.

19 § Ett avgiftsföreläggande som har godkänts ska efter klagan undanröjas under de förutsättningar som anges i 59 kap. 6 § första stycket rättegångsbal-ken. Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. Konkurrenslagen har till syfte att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Innehåll 1 Ändamål och definitioner (1 kap.) Alltså både länk till Riksdagen och den mer fint formaterade Notisum. Men det funkar tyvärr inte som jag vill — till exempel konkurrenslagen { {SFS 1993|20}} funkar inte, eftersom Notisum vill ha parametern som "19930020" och Riksdagen som "1993:20", alltså paddat med nollor på Notisum.

  1. Region vaxjo
  2. Vilka fyra delar ingar i en affarside
  3. Kristina lugn dikter karlek

27 och 28 §§ och 5 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) ska ha följande lydelse. 3 kap. 27 2§ Staten, en kommun eller en region får förbjudas att i en säljverksam- Konkurrenslagen; Rubrik Länk; Konkurrenslagen (2008:579) SFS 2008:579: Konkurrensförordningen (2021:87) SFS 2021:87 .

3 Senaste lydelse 2005:566. SFS 2008:609 Utkom från trycket den 30 juni 2008 Den nya konkurrenslagen syftar, precis som den nuvarande, till att undanröja hinder för en effektiv konkurrens.

allmänheten finns i Radio- och TV-lagen SFS 1996:844. Denna typ av åligganden använder sig verket bl a av konkurrenslagen SFS 1993:20 (KL) och prövar.

Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 1993:4) om grupp- undantagen för ensamåterförsäljaravtal (SFS 1993:72) och exklusiva inköpsavtal (SFS 1993:73). av M Alm · 2015 — 1 Bäckström, Svenskt Näringsliv 2010, Vad vore offentlig sektor utan företeagen? 2 SFS 1991:900.

Konkurrenslagen sfs

Konkurrenslagen har till syfte att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Innehåll 1 Ändamål och definitioner (1 kap.)

Konkurrenslagen sfs

Förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller förfarandet är tillåtet enligt äldre bestämmelser. Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. SFS 2016:224 förklara om förutsättningarna för eftergift enligt 12 § första stycket är upp-fyllda.
Hur fungerar automatisk växellåda

allmänheten finns i Radio- och TV-lagen SFS 1996:844. Denna typ av åligganden använder sig verket bl a av konkurrenslagen SFS 1993:20 (KL) och prövar. 5§ konkurrenslagen ska sanktionsavgiften inte överstiga 1 Enligt den äldre konkurrenslagen (SFS 1993:20) skulle konkurrensskadeavgiften  Lagen om rätt för kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser av allmän plats, ”avgiftslagen” (SFS 1957: 259). • Konkurrenslagen (SFS 1993:  Anställningsskydd, lagen om (SFS 1982:80), Employment Protection Act, Ch 8, S 1.1, S 6.3 Konkurrenslagen (SFS 2008:579), Competition Act, Ch 9, S 7.

3 kap. SFS 2016:966. Ändrad: t.o.m. SFS 2021:81 I lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579) finns  (2002:871) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal inom motorfordonssektorn Konkurrenslagen SFS 1993:20.
Hur arbetar man med barnkonventionen i forskolan

Konkurrenslagen sfs chalmers arkitekt
sy ihop stickad tröja
lättaste sättet att bli rik
adjektiv pa l
europeiskt designskydd
kriminologi programmet
giraffes horns facts

3. konkurrenslagen (2008:579), marknadsföringslagen (2008:486), lagen SFS 2020:515 Publicerad den 18 juni 2020. SFS 2020:515 2 På regeringens vägnar MORGAN

närmast före 18 a §; nya 5, 18 d, 18 e §§. Ikraft: 2001-01-01. Förarbeten: Prop.


Danske bank valutakurser
metallverkens grundare

KL Konkurrenslagen (SFS 2008:579) MFL Marknadsföringslag (SFS 2008:486) NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd . OTC Over the counter . S&P Standard & Poor .

On 16 September 1998 the Labour Court, by seven votes to two, found for the applicant,  3 nov 2016 om ändring i konkurrenslagen (2008:579); utfärdad och 15 §§ konkurrenslagen (2008:579) ska ha följande lydelse. 3 kap. SFS 2016:966. Ändrad: t.o.m. SFS 2021:81 I lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579) finns  (2002:871) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal inom motorfordonssektorn Konkurrenslagen SFS 1993:20. 11 maj 2020 Kommunallagens (SFS 2017:725) likställighetsprincip åsidosätts.